Bestsellery

PRZETWORY I SURAi??WKI ai??i?? najwaA?niejsze porady

KaA?dy z nas uwielbia siAi??gnAi??Ai?? w Ai??rodku mroA?nej zimy po orzeA?wiajAi??ce smaki lata, zaczarowane w sAi??ojach i wekach. Ich aromat, kolor przypominajAi?? nam o bogactwie natury i pomagajAi?? przetrwaAi?? chAi??odne dni i wieczory. Klasztorna spiA?arnia Siostry Anastazji zawsze peAi??na byAi??a przetworA?w z owocA?w, warzyw i grzybA?w. WystarczyAi??o otworzyAi?? i przenieAi??Ai?? siAi?? wyobraA?niAi?? do sadu, ogrodu czy lasu.

DziAi?? Siostry zapraszajAi?? do stworzenia takiej samej skarbnicy smakA?w. Poznaj kilka porad, ktA?re Ci w tym pomogAi??.

Przetwory

 1. Na przetwory naleA?y dobieraAi?? owoce i warzywa zdrowe, jAi??drne, nieprzejrzaAi??e, najlepiej Ai??wieA?o zebrane.
 2. Wszystkie warzywa i owoce przeznaczone na przetwory koniecznie dokAi??adnie oczyAi??ciAi?? i umyAi?? pod bieA?Ai??cAi?? wodAi??. Do mycia stosowaAi?? naczynia nieuszkodzone, nieobite, bez odpryskA?w i Ai??ladA?w rdzy.
 3. Do przechowywania przetworA?w naleA?y uA?ywaAi?? sAi??oikA?w bez pAi??kniAi??Ai?? i wyszczerbieAi?? z zakrAi??canymi, nieuszkodzonymi wieczkami.
 4. SAi??oje, sAi??oiki, butelki przeznaczone do przechowywania przetworA?w koniecznie muszAi?? byAi?? dokAi??adnie umyte i wyparzone.
 5. Na dA?emy i konfitury wybieramy maAi??e sAi??oiki i napeAi??niamy gotowym przetworem do ok. 1/2 cm od jego gA?rnej krawAi??dzi.
 6. Jednorazowo na przygotowanie dA?emu lub konfitury stosujemy nie wiAi??cej niA? 2 1/2 kg owocA?w.
 7. KonsystencjAi?? dA?emu (lub konfitur) sprawdzamy, wykAi??adajAi??c na zimny spodeczek jego niewielkAi?? iloAi??Ai??. JeA?eli krzepnie, to znaczy, A?e jest dobrze odparowany i jest gotowy do przeAi??oA?enia do sAi??oikA?w. JeA?eli siAi?? rozlewa i jest rzadki ai??i?? naleA?y przedAi??uA?yAi?? proces smaA?enia, aA? do uzyskania poA?Ai??danej gAi??stoAi??ci.
 8. SAi??oiki z przetworami pasteryzuje siAi?? przez ich gotowanie w duA?ym garnku, ktA?rego dno wyAi??oA?one jest pAi??A?tnem lub specjalnAi?? dziurkowanAi?? wkAi??adkAi??. SAi??oiki ustawia siAi?? w odstAi??pach, aby gorAi??ca woda miAi??dzy nimi swobodnie przepAi??ywaAi??a. SAi??oiki ustawia siAi?? w garnku z gorAi??cAi?? wodAi?? tak, by byAi??y zanurzone w wodzie do 3/4 ich wysokoAi??ci. Po skoAi??czonej pasteryzacji ostroA?nie wyjmujemy sAi??oiki i stawiamy luA?no na Ai??ciereczce do czasu przestygniAi??cia. SzczelnoAi??Ai?? sprawdzamy na drugi dzieAi??.
 9. Gotowe przetwory naleA?y przechowywaAi?? w miejscach suchych i przewiewnych (spiA?arnia, piwnica). Co pewien czas naleA?y sprawdzaAi??, czy na powierzchni przetworu nie pojawiAi?? siAi?? nalot lub banieczki gazu, Ai??wiadczAi??ce o fermentacji. Wtedy przetwory, jeA?eli to moA?liwe, naleA?y przeznaczyAi?? do jak najszybszego spoA?ycia.
 10. Z grzybA?w przeznaczonych do marynowania zbieramy tylko te, co do ktA?rych mamy pewnoAi??Ai??, A?e sAi?? jadalne!

 

SurA?wki

 1. Wszystkie warzywa przed obraniem naleA?y dokAi??adnie umyAi?? pod bieA?Ai??cAi?? wodAi??.
 2. SaAi??atki i surA?wki naleA?y przygotowywaAi?? w naczyniach szklanych, stalowych lub emaliowanych (bez wewnAi??trznych odpryskA?w!) ze wzglAi??du na to, A?e nie wchAi??aniajAi?? zapachA?w i sAi?? odporne na dziaAi??anie kwasA?w.
 3. Wszystkie surA?wki przyrzAi??dzaAi?? na krA?tko przed podaniem.
 4. DobieraAi?? warzywa zdrowe, Ai??wieA?e oraz mAi??ode.
 5. Przy sporzAi??dzaniu surA?wek moA?na stosowaAi?? dowolne proporcje warzyw w zaleA?noAi??ci od upodobaAi?? smakowych i wartoAi??ci odA?ywczych.
 6. Smak surA?wek i ich wartoAi??Ai?? odA?ywczAi?? podnosi odpowiedni dobA?r warzyw i ich odpowiednie przyprawienie.
 7. Przy przygotowaniu saAi??atek ai??i?? warzywa korzeniowe, takie jak ziemniaki i seler, naleA?y gotowaAi?? w caAi??oAi??ci, ze skA?rkAi??.
 8. Warzywa gotowaAi?? tak dAi??ugo, by byAi??y miAi??kkie i jAi??drne. Rozgotowane warzywa podczas krojenia zmieniajAi?? ksztaAi??t i saAi??atka traci estetyczny wyglAi??d.
 9. W przepisach uA?yto ser feta w caAi??oAi??ci, ale moA?na wykorzystaAi?? dostAi??pny w sprzedaA?y ser pokrojony w rA?wnAi?? kosteczkAi??.
 10. Do saAi??atek moA?na wykorzystaAi?? gotowy sos saAi??atkowy lub przygotowaAi?? samemu wg poniA?szego przepisu:Ai??SOS SAA?ATKOWY

 


You Might Also Like

FreshMail.pl